تیم سازی و موفقیت کار تیمی در ایران

از نظر من یک روز خوب باید شروعی طلایی داشته باشد و البته پایانی درخشان هم برای آن رقم بخورد. تعداد این روزها در زندگی افراد معمولی زیاد نیست و برای داشتن این روزها باید اتفاقات زیادی در کنار هم قرار گیرد تا این روزها شکل بگیرد اما افراد موفق این روزها را می سازند و زمانی که افراد به موفقیت عادت کردند دیگر نمی توانند آن را ترک کنند. ادامه خواندن “تیم سازی و موفقیت کار تیمی در ایران”

خاطرات سازمانی – داستان برگزاری جلسات و اتلاف وقت

برگرفته از http://fatemehalzahraarak.kowsarblog.ir
اتلاف وقت

چندی قبل در جلسه ی بازآفرینی فضای شهری به میزبانی شهرداری و ریاست فرماندار شرکت کرده بودم . دبیر جلسه شهردار بود که دست بر قضا از طیف پیروز در انتخابات  شورای شهر و همسو با فرماندار است . تاریخ و ساعت برگزاری جلسه مذکور سه بار از سوی شهرداری تغییر کرد و هر سه بار هم برای حدود ۵۰ نفر از اعضا که دعوتنامه ارسال شده بود بصورت تلفنی کنسل شدن جلسه اطلاع رسانی شد. در مرحله ی آخر جلسه ساعت ۱۱ با نیم ساعت تاخیر شروع شد که علت آن هم عدم حضور فرماندار و شهردار بود.

در این جلسه مصوبات دو جلسه ی قبل که بیش از شش ماه از آن می گذشت،  مطرح شد و بدون حصول نتیجه ی خاصی مجددا بر اجرای این مصوبات تاکید شد.

در طول برگزاری جلسه مواردی را مشاهده کردم که انگیزه ای شد برای انتشار این پست. البته در بیشتر جلساتی که من تجربه ی حضور در آنها را داشته ام کم و بیش این اتفاقات روی می دهد. انگار یک پروتکل یا چک لیست نانوشته وجود دارد که برای عملیاتی کردن نقاط ضعفهای گفته شده در حال اجرا بود و همه شرکت کنندگان هم آن را قبول دارند.

در زمان طرح مباحث جدی و مهم جلسه، مدعوین با صرف چای و میوه از خود، پذیرایی می کردند و انگار همه برای یک دورهمی دوستانه دعوت شده بودند و قرار بود با هم گپ و گفتی داشته باشند. به حال خودم و البته مردم شهر تاسف زیادی خوردم که چرا جلسات در بالاترین سطوح مدیریت اجرایی شهر اینگونه برگزار می شود. نه برنامه ای، نه چک لیستی، نه بازخواستی و نه نتیجه ای که ارزش این همه هزینه را داشته باشد.

ادامه خواندن “خاطرات سازمانی – داستان برگزاری جلسات و اتلاف وقت”