سلام به همگی

بالاخره توصیه ی دوستان + را برای نوشتن بصورت روزانه را شروع کردم و البته در رسانه ی اختصاصی خودم. جایی که می خواهم مدیریت آن را در اختیار داشته باشم و کمتر منت وب سایتهای خدمات وبلاگ را بکشم. دوستانی که آنها را از نزدیک ندیده ام اما به مدد متمم و البته شعبانعلی عزیز با آنها آشنا شده ام و در عین ندیدن، خواندن مطالبشان از کارهای روزمره ام شده است.